VỀ CHÚNG TÔI

Công ty cổ phần BON được thành lập với mục tiêu trở thành công ty cung cấp các giải pháp công nghệ IOT, ITS (Giao thông thông minh) hàng đầu tại Việt Nam

Hiện tại dự án trọng điểm của BON chính là phát triển hệ thống thu phí tự động không dừng (VETC – Vietnam Electronic Toll Collection) trên nền tảng công nghệ RFID tại Việt Nam

Mong muốn của BON là mang đến giải pháp thu phí ứng dụng công nghệ hiện đại góp phần tăng tốc sự phát triển chung của lĩnh vực Giao thông Vận tải nói riêng và nền kinh tế nói chung.

Bên cạnh đó BON còn định hướng phát triển cung cấp các dịch vụ giải pháp công nghệ thông tin và thanh toán điện tử

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

LÀM CHỦ

SÁNG TẠO

HỢP TÁC

ĐẠO ĐỨC

FUN

SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

TIN TỨC & SỰ KIỆN

How To Write a Essay Introduction

You should still obtain help from our own pro dissertation composing support. For instance any lingo or phrases for you to believe is important to learn prior to examining your current studies in addition to analysis. In its place, the item refers to details! When you don't have wish to [...]

Essay upon Information involving My personal Room

As a result everyone display the inventive utes Better Essays1150 terms (Several.3 or more web pages) As the narrator will be in the approach to this sitting room, we can note that much more anxiety [...]

The Secret Details Into History of Machine Translation That Most People Do Not Know About

The Basic Principles of History of Machine Translation That You Can Benefit From Beginning ImmediatelyMachine translation is just one of the better NLP applications, but it isn't the most commonly employed. Natural language denotes the [...]

The Basic Facts of What Does Algorithm Mean in Math

What Does What Does Algorithm Mean in Math Mean?Let's look at a good example of SHA-256, a popular cryptographic algorithm. So in this informative article, let's look at the approach to choosing the best algorithm [...]

ĐỐI TÁC